ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 

PRIVATE VOLKSSCHULE DER REPUBLIK GRIECHENLAND IN NÜRNBERG - TH II  (MITTELSCHULE)

schulordnung


Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ.pdf (1.08MB)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ.pdf (1.08MB)Επιστολή προς Γονείς
1η Επιστολή προς Γονείς.pdf (525.34KB)
Επιστολή προς Γονείς
1η Επιστολή προς Γονείς.pdf (525.34KB)