ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 

PRIVATE VOLKSSCHULE DER REPUBLIK GRIECHENLAND IN NÜRNBERG - TH II  (MITTELSCHULE)

 Οι εκπαιδευτικοί  / Lehrerinnen und Lehrer

1. Ευαγγέλου Ευαγγελή (Αν. Διευθύντρια)                                                griechische_schule@t-online.de

2. Νικηφορίδης Γρηγόρης                                                                                       nikiforidis@elgymnue.de

3. Τζίκας Κωνσταντίνος                                                                                                 ktzikas10@yahoo.gr

4. Γουναρά Γραμματική (Σύμβουλος Σχολικής Ζωής)                                            ggounara@gmail.com

5. Γάκη Κωνσταντίνα                                                                                                      kona25@gmail.com

6. Ramspeck Miriam

7. Γκαρτζοπούλυ Μαρία                                                    

8. Σακελλαροπούλου Νάνσυ                                                                 nancysakellaropoulou@gmail.com

9. Καρτάλη Αικατερίνη                                                                                                kastkogi@gmail.com

10.  Σκαμνιώτη Πασχαλίνα

11.  Σούλη Αλεξάνδρα                                                                                                soulia1960@gmail.com

12. Τζίνης Κωνσταντίνος   (Αν. Υποδιευθυντής)                                      webmaster@griechische-schule.de

13. Γκίτση Αναστασία                                                                                                             gkitsi@me.com