ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 

PRIVATE VOLKSSCHULE DER REPUBLIK GRIECHENLAND IN NÜRNBERG - TH II  (MITTELSCHULE)

formulare

Δικαιολογητικό απουσίας
Entschuldigung.pdf (181.52KB)
Δικαιολογητικό απουσίας
Entschuldigung.pdf (181.52KB)


Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86
ypeythyni_dilosi.pdf (101.59KB)
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86
ypeythyni_dilosi.pdf (101.59KB)