ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 

PRIVATE VOLKSSCHULE DER REPUBLIK GRIECHENLAND IN NÜRNBERG - TH II  (MITTELSCHULE)

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2022

"Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα"
του Φρ. Γκ. Λόρκα